Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 19/05/2021 12:01 PM

  Goodjob chính sách

  Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ và sử dụng cùng với ứng dụng “GoodJob” của chúng tôi. Để tiếp tục cam kết này, chúng tôi đã thông qua Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

  Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách này có ý nghĩa tương tự như trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi (Điều khoản trực tuyến). Như được sử dụng trong Chính sách này, các thuật ngữ về cách sử dụng thông tin và cách xử lý thông tin của Google bao gồm sử dụng cookie trên thiết bị của người dùng, tuân theo thông tin để phân tích hoặc phân tích khác và sử dụng hoặc xử lý thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc thu thập, lưu trữ , đánh giá, sửa đổi, xóa, sử dụng, kết hợp, tiết lộ và chuyển thông tin trong tổ chức của chúng tôi hoặc giữa các chi nhánh của chúng tôi tại Việt Nam hoặc quốc tế.

  1. Phạm vi của chính sách này

  - Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi như: Ứng dụng di động, web, wap.

  - Bằng cách sử dụng và gửi thông tin cá nhân, bạn biểu thị sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này. GoodJob có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo để thêm, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này và Điều khoản sử dụng của chúng tôi, chỉ bằng cách đăng thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó trên Trang web. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ trang web nào của chúng tôi sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi này

  2. Thông tin chúng tôi thu thập và cách sử dụng

  - Có hai loại thông tin chính mà chúng tôi có thể thu thập về người dùng Dịch vụ của mình:

     + Thông tin nhận dạng bạn: Thông tin này thường được gọi là thông tin cá nhân, và bao gồm thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi như tên, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính và ảnh hoặc hình ảnh khác, bao gồm cả của bạn Số thẻ tín dụng.
     + Thông tin liên quan đến bạn nhưng bản thân nó không xác định bạn, chẳng hạn như: con đường sự nghiệp, giáo dục, ngôn ngữ, lịch sử việc làm và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

  - Có năm loại thông tin chính mà chúng tôi thu thập về người dùng Dịch vụ của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn) sau:

    + Thông tin liên hệ / đăng ký: Ví dụ: số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, nơi bạn đăng ký tài khoản trên một trong các Dịch vụ của chúng tôi hoặc địa chỉ giao hàng của bạn khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ của chúng tôi;
    + Thông tin mà bạn cung cấp trên bảng tin và các diễn đàn người dùng khác, bao gồm email, hình ảnh hoặc video của bạn. Vui lòng thận trọng khi đăng lên bảng tin hoặc các diễn đàn khác, vì thông tin được đăng lên các phần này của Dịch vụ là thông tin công khai.
    + Thông tin về thiết bị của bạn: Ví dụ: loại và phiên bản của thiết bị hệ điều hành hoặc trình duyệt web của bạn.
    + Thông tin về tương tác của bạn với Dịch vụ: Ví dụ: địa chỉ giao thức Internet (IP), các trang bạn truy cập trong Dịch vụ, dữ liệu hồ sơ cá nhân hoặc thông tin khác được thu thập thông qua Cookies và Công nghệ theo dõi.
    + Thông tin được thu thập từ các mạng xã hội và dữ liệu có sẵn công khai: Nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị, qua đó bạn cũng tương tác với các mạng xã hội hoặc nếu bạn tương tác với chúng tôi thông qua chức năng phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như trình cắm (ví dụ: nút Like trên Facebook của Facebook), sau đó bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập liên tục vào một số thông tin từ hồ sơ mạng xã hội của bạn như tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè, ảnh, giới tính, địa điểm, sinh nhật, thành phố hiện tại, những người / trang web bạn theo dõi, v.v.

  3. Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn

  Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo ba cách chính:

  - Trực tiếp từ bạn, khi bạn cung cấp cho chúng tôi: Ví dụ: khi bạn yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi hoặc khi bạn đăng ký với chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Hãy nhớ rằng nếu người khác sử dụng các thiết bị mà bạn vẫn đăng nhập, họ có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi như thể họ là bạn và họ có thể có quyền truy cập vào thông tin mà bạn đã cung cấp trước đây cho chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng đăng xuất khỏi Dịch vụ bạn sử dụng trên các thiết bị dùng chung.
  - Tự động, khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  - Từ các bên thứ ba bao gồm các mạng xã hội, từ các hồ sơ có sẵn công khai và từ các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi.

  4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

  Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

  • Cung cấp các Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;
  • Trả lời các câu hỏi, yêu cầu và ý kiến của bạn;
  • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi, nơi bạn chọn làm như vậy;
  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Dịch vụ;
  • Ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp (bao gồm vi phạm bản quyền) trên Dịch vụ;
  • Bảo vệ sự an toàn của người dùng và những người khác trên Dịch vụ;
  • Thực thi các điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
  • Hiểu cách thức Dịch vụ được sử dụng để chúng tôi có thể liên tục cải thiện chúng và Dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn; và gửi cho bạn các liên lạc liên quan đến Dịch vụ, bao gồm các thông báo và tin nhắn quản trị.

  5. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

  Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ theo thủ tục, kỹ thuật và vật lý cho Dịch vụ của mình để giúp bảo vệ chống lại mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy thông tin cá nhân bạn cung cấp trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình để làm điều tương tự. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho các nhân viên và nhà thầu được ủy quyền, những người cần thông tin để vận hành, phát triển hoặc cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Thật không may, không có truyền dữ liệu được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Các bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi có thể chặn hoặc truy cập truyền hoặc truy cập thông tin cá nhân một cách bất hợp pháp. Do đó, bất kỳ việc truyền thông tin cá nhân nào bạn thực hiện cho chúng tôi đều có nguy cơ của riêng bạn. Nếu bạn tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới.

  6. Trẻ em

  - Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ dành thời gian cho con cái họ trực tuyến và hoàn toàn quen thuộc với các Dịch vụ được sử dụng bởi con cái họ. Trừ khi có quy định khác, chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về trẻ em dưới 18 tuổi.

  - Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ nhận thức được rằng con của họ (dưới 18 tuổi) đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi tại goodjobvn.com@gmail.com. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tập tin của chúng tôi trong một thời gian hợp lý.

  7. Quyền của bạn

  - Chúng tôi yêu cầu bạn giữ Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hiện tại và bạn sửa bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi tại goodjobvn.com@gmail.com.

  - Nếu bạn muốn từ chối nhận thêm thông tin liên lạc từ chúng tôi hoặc nếu bạn muốn xem xét, xóa và / hoặc sửa lại Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi với yêu cầu cụ thể của bạn tại goodjobvn.com@gmail.com; tuy nhiên, với điều kiện là chúng tôi bảo lưu quyền lưu trữ Thông tin cá nhân đó trong thời gian hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng việc xóa thông tin đó không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục có quyền giữ lại phiên bản ẩn danh của thông tin đó.

  - Nếu bạn muốn từ chối thông báo đấy, hãy chọn tab Cài đặt cho Trang web / Ứng dụng hiện hành và làm theo các hướng dẫn cần thiết để từ chối nhận thêm thông báo đấy.

  - Bạn có thể từ chối cho phép cookie trong trình duyệt của mình, nhưng trong trường hợp đó, chúng tôi không thể hứa với bạn rằng tất cả các tính năng của Trang web / Ứng dụng sẽ hoạt động bình thường.

  - Nếu bạn sử dụng Trang web / Ứng dụng, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình.

  8. Thay đổi

  Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh các sáng kiến của ngành, thay đổi luật hoặc công nghệ hoặc thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi về thu thập và sử dụng thông tin. Nếu chúng tôi sửa đổi tài liệu theo cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi sử dụng nó cho mục đích hoặc chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba mà bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó và có thể làm như vậy bằng cách hoặc:

     1. Thông báo thay đổi trên trang chủ của trang web của chúng tôi hoặc gửi email trực tiếp cho bạn.

     2. Thực hiện các hành động khác khi chúng tôi thấy phù hợp trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng phiên bản sửa đổi của Chính sách bảo mật này trực tuyến.

     3. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách đặt thông báo trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra Dịch vụ của chúng tôi thường xuyên để cập nhật.

  9. Liên hệ với chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc thực tiễn thu thập thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Quản trị viên chính sách bảo mật của chúng tôi thông qua một trong các cách sau:

  Goodjob chính sách

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GOODJOB
  Địa chỉ: 
  35/9A Đường số 4, Khu phố 6, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, HCM
  Hotline: 0903 899 345
  E-mail: goodjobvn.com@gmail.com
  Website: goodjobvn.com